Vikingenes Kongsvinger

I andre deler av landet brukes vikinghistorien for alt den er verdt, både lokalt og for å trekke turister. Her i Sør-Hedmark mangler vi noen som kan dra lasset, for historien ligger der klar til å selges. Det handler om handel og transport, men også blodige slag og slutten på borgerkrigen som herjet landet på 1200-tallet.

Vi vet at gamle gardsnavn som Nor, Lier og Holt er fra jernalderen, det vil si at de kom til rundt folkevandringstiden på 400-tallet. Ferdselen fra Viken/Romerike til Sverige og Väneren gikk over Vinger allerede på denne tiden. Harald Hårfagre reiste over Vinger og Eidskog, det samme gjorde Egil Skallagrimsson og Olav den Hellige. Gårdsnavnene Tråstad og Rustad kom til i vikingtiden, og det lå et gudehov i tilknytning til fergestedet over Glomma. Det har gitt opphav til gårdsnavnet Hov.

I 1939 ble det funnet en kvinnegrav på Tråstad i forbindelse med en øvelse Krigsskolen hadde. Det best bevarte var en spenne, med gripedyrsornamentikk i Borrestil. Tilsvarende finnes i form av treskurd bl.a. i Osebergfunnet. Selve funnet finner du informasjon om her. Det blir beskrevet som et spesielt funn, men ingenting er gjort for å drive ytterligere utgraving, eller å merke gravene. Jeg vil anta at mange turister gjerne ville lagt turen ned for å se både graven og skansen fra 1600-tallet hvis det var merket med et skilt og noe informasjon.

© Kulturhistorisk museum, Oslo. Fotograf: Ukjent

I 1227 slo Håkon Håkonsson Ribbungene ved Vinger. Det var et avgjørende slag i borgerkrigen, og bidro til å samle landet igjen. Det er ikke lett etter funn, verken på Tråstad eller Norsenga. Igjen en mulig turistattraksjon, som kan merkes i sammenheng med den gamle kirken og ikke minst Varden på sørøstsiden av elva. Her gikk også Kongeveien inn i Sverige, så det er mye å fortelle om.

Håkon Håkonsson. Bilde fra Wikimedia Commons

En egen gruppe på Facebook inneholder mange ressurser knyttet til vikingtid og middelalder i Kongsvinger. Det nye kommunestyret har uttrykt interesse for å ta tak i denne unike muligheten til å fortelle byen og distriktets historie. Det vil i så fall være et gigantisk sted i riktig retning. Så håper jeg byen får en gründer på reiselivssiden som har ressurser og kapasitet til å selge dette.