Velkommen til kommandantboligen

Erik Werenskiolds barndomshjem i vinterskrud. Foto: Lars Ovlien.

Kommandantboligen på Kongsvinger festning har gjennomgått en rekke endringer siden den ble satt opp i 1683. Fredrik Daniel Werenskiold og hans familie flyttet inn i 1859 og bodde der til han pensjonerte seg i 1878.

Huset som i dag er kommandantbolig ble opprinnelig kjøpt fra gården Nordre Nor (Nor Østre) i 1683, der den visstnok var i bruk som kapellangård. I dag er det lite igjen av gården der den gamle kirken lå på flatene mellom Glomma og Vingersjøen, men den er en av de eldste gårdene i Vinger. Den opprinnelige gården har vært delt i to fra middelalderen, men fra 1660-tallet var sogneprest Anders Midelfart eier av begge Nor-gårdene. Han solgte til Simen Nilsen i 1691, som solgte videre til festningskommandant Johan Nicolai Møllerup i 1699, som da eide Nor Vestre fra før.

Bilde som viser utsikt fra Kongsvinger festning med kommandantboligen til venstre i bildet. Fotosamling etter Hans Tveito. Eies av Vest-Telemark Museum.
Bilde som viser utsikt fra Kongsvinger festning med kommandantboligen til venstre i bildet. Fotosamling etter Hans Tveito. Eies av Vest-Telemark Museum.

Huset var opprinnelig i to etasjer med kjeller, loft og fire karnapper. I første etasje var det storstue, dagligstue, soverom, barnerom og kjøkken. Andre etasje hadde en stor sal, et stort kammer og to mindre rom. Denne etasjen ble tatt ned i 1694 og benyttet som separat offisersbolig i 1694, men bygningen brant i 1701. Kommandantboligen har vært bygd om og pusset opp en rekke ganger. I 1804 fikk huset et tilbygg som i dag huset kjøkkenet. I Kommandantboligen er nennsomt restaurert og fungerer som restaurant og møtelokale, med tilhørende vinkjeller.

Du kan finne gamle tegninger av kommandantboligen her.