Vekstsentertiden i Kongsvinger

Foredraget om vekstsentertiden i Kongsvinger er basert på innhold fra boka «Kongsvinger arbeiderparti – 100 års historie og litt til…», skrevet av Lars Ovlien og utgitt av Kongsvinger Arbeiderparti i mai 2015. Det tar for seg tiden fra 1964 til 1984, men ser også litt på hendelsene som ledet opp til veksten fra tiden rundt andre verdenskrig.

I foredraget får du blant annet høre om:

  • Tiden etter andre verdenskrig i Kongsvinger, og hvordan de tre sentrale partitoppene Egil Toreng, Reidar Martin Olsen og Norvald Strand havnet i sine posisjoner.
  • Opptakten til kommunesammenslåingen mellom Vinger, Brandval og Kongsvinger.
  • Generalplanen for Kongsvinger, etableringen av industrianleggene på Langeland og SIVA og boligbyggingen i regi av KOBBL.
  • Oppmerksomheten den utrolige veksten fikk nasjonalt og internasjonalt.
  • Kontroversielle saker som byggingen av husmorskolen og Nedre Linje-saken.
  • Hvordan veksten etter hvert stoppet opp.

Foredraget koster 2.500 kroner og varer i cirka 45 minutter. Foredragholder Lars Ovlien trenger en overhead og kaffe. Send en forespørsel på e-post.