Utbygging av Norsenga

Setter du en passer midt i Kongsvinger rådhus, er det like langt til Norsenga som til for eksempel Langeland, Marikollen, Glåmlia eller Rasta. Det er rett og slett et svært sentrumsnært område, fullt av historie. De siste tiårene har det vært tømmerlager på området, med tildels mye trafikk. Også estetisk gjør det mye med utsikten fra festningen mot Vingersjøen. Tiden har vel rett og slett gått fra å ha en så stor industriell installasjon så nær sentrum.Når Jernbaneverket nå planlegger å bygge ut tømmerterminalen på Norsenga skjønner jeg ikke hvorfor ingen stiller spørsmålet om den burde flyttes ut av byen. Det burde ikke være vanskelig å finne et relativt flatt område langs jernbanelinja. Et naturlig sted er kanskje SIVA, der krefter nå er i gang med å etablere et logistikksenter. Her er mye infrastruktur på plass. Andre mulige steder er i tilknytning til tettsteder som Galterud, Granli, Roverud eller Brandval. Alle i Kongsvinger kommune, med jernbanelinja tett ved.

Det er et stort og sentralt område som kan frigjøres hvis vi får tømmerterminalen ut av bysentrum, men beholder den i kommunen. Et historiske viktig område kan bli både boliger, parkeringskrevende handel eller benyttes til rekreasjon som helt eller delvis park. Gangstier kan etableres langs elva, og på sikt er det mulig å bygge en bru over til Tråstad. Da vil i tilfelle ringen være sluttet, for det var veien over Glomma i dette området som var utgangspunktet for det som ble til byen Kongsvinger.

Bakgrunn:
http://www.glomdalen.no/debatt/leder/article5477047.ece
http://www.ingenioren.no/foresporsel/35220/grunnarbeider-norsenga-tommerterminal/