Med Bjørnson på besøk

I 1865 flyttet Jonas Lauritz Idensil Lie og familien fra Kirkeveien og ned til Ny Storgade 5, der Vinger sparebank hadde sine lokaler. Her bodde familien i tre år før de flyttet til Kristiania. Blant gjestene som besøkte dem var Bjørnstjerne Bjørnson.

Når vi snakker om Jonas Lie og Kongsvinger handler det ofte om Lie-gården, den store gule bygningen Sven Jørgen Gjems bygget i 1861 i det som nå heter Jonas Lies gate, men som den gangen hadde adresse Kirkegaten 6. Her bodde familien Lie i andre etasje, men under folketellingen i 1865 hadde de flyttet ut, og inn kom distriktslege Hans Lemmich Juell. Du vet, faren til Dagny og alt det der.

I 1865 bor altså Jonas Lie i gården der Vinger sparebank holdt til. Overretssagfører Jonas og hans kone Thomasine bodde med barna Asta, Mikael Strøm, Mons og Ingeborg Bergitte. I tillegg var det tre tjenestepiker og en tjenestegutt. Dessuten bodde sparebankkasserer Carl Henriksen der med sin kone Alberta, kontoristen med det utrolige navnet Jonas Lie Henriksen og en tjenestepike fra Nesodden.

Bjørnstjerne Bjørnson anno 1860. Foto: Georg E. Hansen/Nasjonalbiblioteket.

Bjørnstjerne Bjørnson var titt og ofte på besøk hos studievennen Jonas Lie. Fjerde juledag 1864 er han på Skinnarbøl hos Mentz L. Rynning og han kone Hanna Petronelle med familie. Bjørnson skriver brev til sin kjære Karoline (hun som ikke hoppet), der han forteller at «Vi have været hos Jonas igaar, jeg skal hilse. Det var naturligvis elskeligt, jeg udbragte en Skaal for Jonas og Thomasine, hvorover jeg saa Taarer i mange Øjne, saavist som de stode i mine egne. Jonas udbragte din». På Skinnarbøl var et vanlig med store middager inkludert raust med drikkevarer, og selskapet hadde denne julen hatt juleløyer og danset Polonese.

Skinnarbøl anno 1900. Foto: Mittet & Co AS/Nasjonalbiblioteket.

I mars 1867 er han igjen på besøk hos familien Lie, og denne gangen i Ny Storgaden. Her har han skrevet på «Maria Stuart i Skotland» og tatt seg tid til å leke med barna i huset. Han forteller sin kone at planen er å reise til Skinnarbøl dagen etter for middag. Bjørnson er minst en uke på Kongsvinger, og skriver jevnlig brev hjem. Han forteller at «Jeg er ikke blevet det mindste mere frisk her oppe. Luften er saa voldsom, jeg er lige nervøs. Jeg har maaske ogsaa arbejdet formeget. Aftener maa jeg ved siden af et slag kort læse eller fortælle». Det er også fortalt at Bjørnson leste opp fra Maria Stuart under en middag på Skinnarbøl, og at han spilte det forskjellige rollene med «Liv, Anskuelighet, dramatisk styrke og Imitiaton i Stemme og Manerer». En dyktig skuespiller, med andre ord.

I 1867 ga også Jonas Lie ut sin første bok «Digte» på J. Dybwad i Kristiania. I mai året etter fortalte han under en reise til Kristiania sin kone at de var konkurs, og få måneder etterpå flyttet de fra Henriksengården og til Kristiania. Det ble for alvor starten på dikterkarrieren til Jonas Lie, mens Vinger sparebank fortsatte sin drift i gården fram til 1910, da de langt på overtid flyttet til sitt nye bygg på Stasjonssiden.