La oss bygge ei bru

Kongsvinger er så heldig å ha enorme naturressurser i form av kulturminner og historie. I dag benytter vi bare en brøkdel av dem, først og fremst Øvrebyen og festningen. Jeg mener vi kan bedre enn det. Så, hvordan kan vi skape varige verdier av disse ressursene? Hva med å bygge en trebru fra Tråstad til Norsenga? En flott bru basert på råvarene som omgir oss på alle kanter, tegnet av noen av landets beste folk på området? Det kan danne utgangspunktet for en praktisk gang og sykkelvei for alle som skal fra Rasta og Vennersberg til Tråstad og Øvrebyen. Samtidig lager vi en bru fra steinalderen fram til i dag, fra Vingersjøen til Kongsvinger festning. En vanding i vår egen kulturhistorie.Tråstad og Norsenga utgjør på mange måter sentrum av kulturhistorien vår. Her lå sundstedet over Glomma. Helt siden folkevandringstiden har folk krysset elva her. Det er funnet en vikinggrav på Tråstad, og gårdsnavn som Nor, Holt og Lier forteller om bosettinger tilbake til nettopp folkevandringstiden. I dag brukes denne historien lite i markedsføring av Kongsvinger-regionen, både internt og eksternt. I følge Snorre kom Ynglingeætten til Norge i Solør. Kjente vikinger som Olav den Hellige og Egil Skallagrimson reiste gjennom området. Det har gitt opphav til flere kirker. Etter Olavs død reiste pilegrimmene forbi her i hopetall. På Vinger rastet de, ba til gud og samlet krefter. På 1200-tallet stod et avgjørende slag i den norske borgerkrigen ved Vinger kirke. Den ble bygd på samme sted som et norrønt hov. Etter svartedauden kom unionskongen Erik av Pommeren til Norge ved Vinger, og historien fra 1600-tallet med skansene og festningen kjenner de fleste av oss. En fanstastisk samling historier, som riktig brukt kan ha stor kommersiell verdi.

For å fortelle historien lager vi en kultursti. Den begynner ved Vingersjøen, der det er funnet en rekke bevis på bosetninger helt fra Steinalderen. Mange mener den eldste kongeveien gikk på nordsiden av Vingersjøen. En kultursti bør begynne her. Skilt forteller om historien fra titusen år siden, da isen smeltet, fram til folkevandringen. Så går vi mot Norsenga. Her er det allerede merket den gamle kirken, og historien om den gamle gården Nor med sitt gudehov. Vi krysser trebrua til Tråstad. En flott tur over Norges mektigste elv. Her er vikingtiden og middelalderen fortalt. Historien om vikinggraven som ble funnet i 1939, og om slaget mellom Håkon Håkonsson og Ribbungene i 1227, som gjorde slutt på den lange borgerkrigen og ble starten på landets mektige middelaldertid. Langs elva går vi, til skansen. Her hører vi om svartedauden, Kalmar-unionen og krigene mellom Sverige og Danmark/Norge. Stien skjærer over kirkegården og forbi kirka. Her lå det først en skanse, før kirken kom i 1699. Herfra merker vi turen videre opp Jonas Liesgate, gjennom hjertet av Øvrebyen og opp til mektige Kongsvinger festning. Turistattraksjon? Det kan du banne på! Og mulighetene for arrangementer er mange. Vikingleirer på Tråstad eller ved Vingersjøen, konserter på Skansen, guidede turer, sykkelturer. Tyske og nederlandske turister vil elske det, hvis vi bare tilrettelegger litt. Vi vet at antallet turister til regionen øker. Jeg er sikker på at de gode kreftene i reiselivsnæringen ville ønske stien velkommen.

For å få til dette flytter vi tømmerterminalen ut av bykjernen og til SIVA. Da åpner vi et fantastisk kulturlandskap midt i sentrum. Hvem skal betale? Jeg er sikker på at det finnes muligheter for finansiering. Kommunen har allerede prosjektert med en gangbru over elva. Her er den tenkt flyttet noen hundre meter østover. En merverdi er den flotte historien vi lager til byens innbyggere og ikke minst besøkende. En interaktiv nettside hører med. Den kan godt dekke hele sør-fylket, for vi er alle Glåmdøler. Bundet sammen av skogen og elva. La oss begynne å bli mye stoltere av det, og se den kommersielle verdien som ligger i denne naturressursen våre forfedre har etterlatt til oss.