Fredrik Daniel Werenskiold

Danske Werner Nielssen reiste fra byen Ribe på Jylland til Norge og giftet seg i 1662 med Ingeborg Sønnichsen. Etter hennes død giftet han seg på nytt med Hedvig, datter av lagmann Christen Jensen i Fredrikstad og eier av Borregaard Hovedgård.

Paret kjøpte i 1674 Hafslund hovedgård i Sarpsborg. Sønnen Jens ble adlet Werenskiold og bosatte seg på Borregaard Hovedgård. Han giftet seg med Maren Lohbeck og fikk blant annet sønnen Niels, som senere ble oberstløytnant. Niels kjøpte gården Kjølstad av krigsråd Andreas Dahl. Eldstesønnen fikk navnet Jens etter farfar og han giftet seg med Frederikke Broch. De fikk sønnen Fredrik Daniel i 1800, som altså stammer fra flere generasjoner med godseiere og offiserer.

Fredrik Daniel Werenskiold ble sekondløytnant i det Søndenfjeldske Infanteriregiment 17 år gammel, bare tre år etter at krigen med Sverige var over. I 1828 ble han premierløytnant og i 1836 kjøpte han gården Svastad vestre på Blaker. I 1844 ble Werenskiold kaptein og sjef for Romerikske divisjon.

Den unge offiseren var glad i damene. I 1837 fikk «Lieutnant Fredrik Werenskiold fra Kjølstad» sønnen Johan med «Pige Anna Jacobsdatter» på Kolstad plass i Tune, Østfold. Han fikk deretter tvillingene Jens (oppkalt etter faren til Fredrik) og Karen med «Pige Inger Marie Helgesdatter» på Blaker 3. mars 1841. Begge ble konfirmert i 1856, året etter at halvbroren Erik ble født på Kongsvinger. Jens Fredriksen Werenskiold emigrerte til USA, mens Karen flyttet til Kristiania. Tre år senere fikk Fredrik Daniel Werenskiold sønnen Niels (oppkalt etter farfaren) med Oline Hansdatter. De tre yngste barnene er oppgitt som uekte i kirkebøkene. Mens han bodde på Blaker var han blant annet med på å stifte Aurskog Sparebank, og var direksjonens første formann.

I 1847 solgte han Svastad vestre og flyttet til Vinger, da han hadde blitt sjef for det Solørske kompani året før. Fem år senere ble han sjef for Vingerske kompani. Omtrent samtidig ble han varaordfører i Vinger kommune, og i 1855 ble han ordfører. Fredrik Daniel bodde på sjefsgården Gumpingrud (senere Granli) fram til han ble kommandant på Kongsvinger festning i 1859, og sønnen Erik er født der. Fredrik Daniel søkte avskjed som kommandant 78 år gammel, og døde i mai 1887 etter et langt og innholdsrikt liv.