Den kunstneriske soldat

Kommandant Fredrik Werenskiold vokste opp på Kjølberg i Østfold. Storgården kjøpte bestefaren Niels av krigsråd Dahl for 10 300 riksdaler. Niels var oberstløytnant, og overdro gården til sin eneste sønn Jens i 1795 – en driftig mann med sans for kunst.

Fredrik Daniel Werenskiold var nummer tre i arverekken på storgården Kjølberg, etter storebrødrene Niels og Peder. Han hadde også en lillesøster, som døde bare 11 år gammel i 1812. Da moren Federikke Barbara døde bare 34 år gammel giftet faren seg på nytt med hennes søster Jørge Magdalene, og de fikk sønnen Adam Reuss. Han skulle etter hvert overta Kjølberg fra faren, men det er en annen historie.

Kjølberg var et kunstnerisk hjem. Den danske maleren Johannes Flintoe var ofte gjest på gården, og han tegnet flere blyantskisser fra gården. Her var også et gjestfritt hjem der hjemløse venner og slektninger var velkomne. Jens var flink til å tegne og spilte også cello. Hans andre kone Jørge både malte og spilte musikk. Sønnen Niels var også en habil tegner, onkelen til Erik, der altså. Den andre onkelen, Peder, valgte en militær løpebane og ble til slutt sjef for Gausdalske Compani. Han var kjent for sin skarpe tunge og måtte til slutt søke avskjed. Da han fikk ridderkorset av kong Carl Johan sendte han det i retur med meldingen «Takk, Deres Majestet, men der kors vil bli meg for tungt å bære.»

Major Jens Werenskiold deltok i krigshandlingene fra 1807-1814. I 1808 ledet han sin divisjon av Søndenfjeldske regiment over Singlefjorden til Lervik i Bohuslen og kom i ryggen på den svenske felttvakten. På grunn av en medfødt hofteskade søkte Jens Werenskiold avskjed i nåde i 1809, bare 46 år gammel. Krigen var likevel ikke slutt for Werenskiold-familien. Gården Kjølberg lå strategisk til. Det heter seg at svigermoren til Jens, gamle fru Magdalene Broch, satt med håndarbeide da en kanonkule kom susende inn gjennom et åpent vindu og havnet i hennes håndarbeidskurv. Det uroet ikke den gamle damen. Den 14. august 1814 stod også slaget ved Kjølberg bro. Da var unge Fredrik Daniel bare 14 år gammel, og dette må ha satt spor hos ham.

Jens Werenskiold var en engasjert mann. Han var grunnlegger av Onsøe Korn- og Bygdemagasin. I tillegg drev han sagbruk, mølle, teglverk og laksefiske. Jens var også en sta mann. I august 1844 ble det anlagt sak mot ham fordi han nektet å betale kommunale avgifter med henvisning til at Kjølberg var en gammel adelig setegård. Det endte med at kommunen ventet på neste generasjon. Jørge Magdalene døde 86 år gammel i 1849, mens Jens levde til han ble 95 år gammel i 1858. Da var barnebarnet Erik Werenskiold bare tre år gammel, men historiene om besteforeldrene på Kjølberg fikk han nok via faren Fredrik.

Les mer om Jens Werenskiold og gården Kjølberg hos Nasjonalbiblioteket i boken om Kjølberg Gård.